Julen är som bekant en traditionstyngd högtid, men vi tänker sällan på hur traditionerna uppstod. Medan vissa jultraditioner har gamla rötter och har utvecklats genom århundraden har flera tillkommit under det senaste seklet tack vare teknikens frammarsch. En av dessa relativt nya traditioner är den engelska monarkens jultal.

Idén till att hålla ett jultal kom från BBC:s grundare John Reith, som presenterade detta för kung George V redan 1922. Kungen var dock skeptisk till att hålla tal över radio och det dröjde tio år innan Reith dryftade idén med kungen igen. George V hade då gjort ett besök på BBC under sommaren och efter att ha rådfrågat drottning Mary och premiärminister Ramsay MacDonald gick han med att hålla ett tal till det brittiska Samväldet på juldagen 1932. Två rum på Sandringham House fick tillfälligt tjäna som radiosändarrum, varifrån talet skickades till BBC och sedan vidare ut i världen. Man valde att sända talet klockan tre på eftermiddagen brittisk tid eftersom det skulle vara den bästa tiden att sända talet så hela Samväldet kunde ta emot radiovågorna.

Talet (som var två och en halv minut långt) var skrivet av författaren Rudyard Kipling, och i det pratade kungen om den nya teknologin som gjorde det möjligt för honom att tala till Samväldets alla medborgare. Talets första mening löd:

“I speak now from my home and from my heart to you all; to men and women so cut off by the snows, the desert, or the sea, that only voices out of the air can reach them.”

(“Jag talar nu från mitt hem och från mitt hjärta till er alla: till män och kvinnor så avskurna [från omvärlden] på grund av snö, öken, eller havet, att endast röster som färdas genom luften kan nå dem.”)

EX6JH8-editTalet blev väldigt uppskattat, och därmed var en tradition startad; George V kom att hålla tre tal till (det sista på juldagen 1935 endast några veckor innan han gick bort). Nästkommande år hölls inget tal då Georges äldsta son Edward VIII abdikerade endast två veckor innan jul, men till julen 1937 plockade den nya kungen George VI upp stafettpinnen. Med undantag för 1938 och 1969 har sedan den brittiska monarken hållit jultal varje juldag. Drottning Elizabeth II tog över julen 1952 och höll sitt tal vid samma skrivbord som hennes far och farfar före henne.

Vid Elizabeths sjätte jultal tog man återigen tillvara på ett nytt tekniskt framsteg och sände för första gången jultalet live på tv. Liksom sin farfar gjort vid det första talet 25 år tidigare talade drottningen mycket om den nya tekniken som gjorde det möjligt för hennes undersåtar att se såväl som höra talet. 1959 spelades talet in i förväg i Buckingham Palace, vilket gjorde det möjligt att skicka kopior på talet till de andra länderna i Samväldet i förväg och innebar att Australien och Nya Zeeland nu kunde se talet på juldagen (till skillnad från när det livesändes – tidsskillnaden innebar att talet sändes på annandagen i den delen av världen). Inspelningen blev en stor framgång, och sedan dess har alla drottningens tal varit förinspelade. Hon var dock inte först med att göra detta, hennes far hade förinspelat sitt sista jultal 1951 då han en kort tid innan hade genomgått lungoperation.

Talet sändes alltid på BBC fram till 1997, då drottningen beslutade att tv-bolaget och dess största rival ITN skulle turas om att sända talet (en rotation som sedan 2012 även inkluderar Sky News). 1997 var även första året som talet sändes på Internet och idag kan man se talet på brittiska hovets Facebooksida och Youtubekanal.

Ett genomgående tema för alla år har varit händelser som skett under året som gått och framåtblickar mot det som komma skall, med fokus på Storbritannien och Samväldet. Monarken brukar även passa på kommentera händelser som påverkar kungafamiljen privat; i jultalet 2017 passade drottning Elizabet tillexempel på att tacka sin man för hans mångåriga tjänst efter han bestämt sig för att pensionera sig, samt att välkomna prins Harrys fästmö Meghan Markle in i familjen. George VI tog ofta upp det brittiska imperiets samhörighet och broderskap samt en önskan om fred under de år Andra världskriget pågick och i sitt tal efter dess slut 1945 återkopplade han till detta med reflektioner om de enorma uppoffringar som gjorts under kriget och hur fred kanske nu skulle uppnås. Året därpå handlade hans tal om hur det brittiska folket nu skulle ta sig igenom de utmaningar som fanns i en efterkrigstid.

Traditionen med att statschefen håller jultal finns även i andra länder runtom i världen. Den nederländska drottningen Wilhelmina sände sitt första jultal ett år före kung George V, 1931, och hennes dotter drottning Juliana såg sedan till att göra detta till en årligen återkommande händelse. Vår svenske kung Carl XVI Gustaf har hållit jultal i radio sedan 1972 (då som kronprins och därefter som kung) och jultal hålls även av Spaniens och Belgiens monark, samt av Tysklands president. I flera andra länder såsom Norge, Danmark och Thailand finns en liknande tradition, men där monarken istället håller sitt tal vid nyår.

Monarkens jultal är på så sätt en relativt ny tradition som hela tiden utvecklas i takt med tiden och tekniken, och idag kan fler personer än någonsin ta del av de olika statschefernas tankar och förhoppningar. På så sätt håller sig traditionen ständigt modern, och har stor chans att fortsätta en lång tid framöver – men troligtvis på ytterligare ett annat sätt. För vem vet vilka tekniska genombrott som väntar runt hörnet?

mähler

Linnéa Mähler 

Annonser

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: