I media skrivs ofta om bristen på företagsstyrelser med kvinnliga ledamöter och bristen på kvinnligt ledarskap inom börsnoterade företag. Sorgligt nog ansågs kvinnligt företagande i princip vara en omöjlighet fram tills relativt nyligen. Det finns dock flera undantag som vittnar om kvinnligt entreprenörskap i en tid då endast män ärvde egendom och utövade politiskt inflytande. Dagens artikel handlar om två kvinnor från olika sekel som med vilja och ambition skapade sina egna affärsimperier.

Under den svenska stormaktstiden fanns det konstant utrymme för krig och de enväldiga kungarna av Sverige behövde alltid hjälp av sitt folk för att expandera de svenska territorierna och att se till att de som erövrades försvarades från våra grannländer. I denna anda föddes Christina Törnflycht i Stockholm, 1673. Hon var dotter till en redare som skapat sig en enorm förmögenhet och adlats från namnet Törne till Törnflycht.

christinapiper

Christina Piper

Med sin fars nyvunna rikedom var Christina en eftertraktad kvinna på adelns äktenskapsmarknad och den man Christina 1690 gifte sig med kom från den högsta svenska aristokratin och hette Carl Piper. Maken var 26 år äldre än Christina, greve samt ägare till ett stort antal slott och gods, varav Ängsö slott lär ha varit det mest kända. Efter giftermålet kom Christina att vara känd som grevinnan Christina Piper. Carl Piper hade gjort en snabb och mycket framgångsrik karriär vid Karl XI:s hov och när Karl XII 1697 blev verksam som kung utsågs Carl till hans närmaste rådgivare. Historien om Christina Piper hade kunnat sluta här eftersom hon bekvämt kunnat dra sig tillbaka som slottsfru och stöttande maka till en inflytelserik man, men Christina hade andra mål i sikte.

Christina engagerade sig tidigt i driften av sin makes gods och när Carl år 1700 kallades ut i krig mot Ryssland blev det Christina som i hans ställe tog över all drift av familjens många gods. Maken kom dessvärre aldrig tillbaka från kriget och dog i fångenskap 1716. Vid det laget hade Christina redan hunnit sköta om familjens gods i över tio år och hon njöt av det självständiga livet som makens frånvaro kommit att ge henne. 1725 hade affärerna gått så bra att Christina kunde köpa det konkursmässiga alunbruket i Andrarum, i Skåne. Med hårt arbete drev Christina upp bruket till aldrig tidigare skådade glansdagar, med så många som 900 anställda.

Som företagsledare förstod Christina vikten av att värna om sina anställda och detta gjorde Christina bland annat genom att ha särskilda skolor för sina anställdas barn och sjukhus i anslutning till bruket. De anställda försågs även med mynt, som fungerade som dagens rikskuponger med undantaget att mynten från bruket var begränsade till arbetsplatsen. Christinas framgångar syntes utåt bland annat genom att hon lät bygga det magnifika slottet Christinehof i anslutning till sitt alunbruk. Christina gick bort 1752, ungefär 79 år gammal.

I en tid av urbanisering, industriell revolution och stor framtidstro föddes i Louisville i Kentucky, Bertha Hanoré (1849). Hennes far hade tjänat en förmögenhet på fastighetsspekulation och mycket talade för att även Bertha skulle bli en bekväm hemmafru, i sann viktoriansk anda.

Precis som Christina Piper gifte sig Bertha i unga år med en betydligt äldre man. I Berthas fall skedde giftermålet 1870 och mannen ifråga var den 23 år äldre multimiljonären Potter Palmer, boendes och verksam i Chicago. Potter hade byggt upp en ansenlig förmögenhet som handelsman med fokus på torra varor som gryn och mjöl. 1867 hade Potter sålt sin del av verksamheten med mycket god vinst och börjat investera i och spekulera med fastigheter.

Mrs. Potter Palmer *oil on canvas *258 x 141.2 cm *1893 *signed b.l.: Zorn

Bertha Palmer, porträtt av Anders Zorn

Bertha intresserade sig omedelbart för fastigheter, vilket uppmuntrades av Potter som gärna samarbetade med sin fru på den mycket expansiva fastighetsmarknaden i Chicago. Katastrofen var dock ett faktum för parets ekonomi när större delen av Chicago brann ned 1871, med paret Palmers fastigheter inkluderade. Medan maken stannade kvar i Chicago för att övervaka återuppbyggnaden av de förlorade fastigheterna blev det Berthas uppgift att åka till USA:s välbärgade östkust för att söka nya lån och övertyga befintliga fordringsägare att situationen i Chicago skulle lösa sig. Detta måste Bertha ha utfört väl eftersom återuppbyggandet gick snabbt. Potter fick även låna pengar till byggandet av en mycket viktig väg som än idag går genom Chicago och som gjorde paret Potter ännu mer förmögna.

Paret Palmer byggde sig ett magnifikt hem i Chicago känt som ”The Castle”, som tyvärr inte finns kvar idag. Bertha var mycket konstintresserad och byggde upp en magnifik samling till stor del bestående av impressionistkonst, vilket ansågs som mycket vågat vid denna tid. Bertha lät sig även målas av genom att beställa ett porträtt av svenske konstnären Anders Zorn.

När Bertha 1902 blev änka var hon ofattbart rik och det spekulerades om att hon gifta om sig och namn på prominenta friare cirkulerade vilt. Det ryktades om att både fursten av Monaco och kungen av Serbien var intresserade. Bertha tycks dock inte ha brytt sig nämnvärt om utsikterna att gifta sig med en monark då hon snabbt fick roligare och förmodligen mer lukrativa saker att tänka på.

Under senare delen av 1800-talet hade Florida blivit en populär plats för den amerikanska överklassen att övervintra på. Magnifika hotell och vinterhus byggdes på Floridas östkust efter att järnväg dragits först till Saint Augustin och sedan vidare ner till lyxorter som Palm Beach. Floridas västkust, med långa, vita stränder mot mexikanska golfen var däremot nästan helt oexploaterad. Bertha såg potentialen och köpte 1910 över 300 kvadratkilometer mark i det som kommit att bli staden Sarasota och de vackra strandparadis som ligger runt omkring. Idag skulle marken vara ovärderlig och har framgångsrikt sålts till olika utvecklare under årens lopp.

Förutom konst och fastighetsspekulation hade Bertha en faiblesse för det goda livet och framför allt dyra smycken. Det finns en underhållande historia om hur Bertha vid en konsert ombord på en tysk lyxkryssare dök upp med så magnifika smycken att en känd operasångare som sjöng blev så överväldigad att han blev stum mitt i en hög ton. Enligt ett vittne till händelsen var diamanterna i Berthas tiara stora som limabönor.

På äldre dagar drog sig Bertha tillbaka till sitt älskade Florida, där hon dog 1918, 68 år gammal. Hon fick aldrig några barn, men arven efter henne är många. Den idag ovärderliga konstsamlingen av impressionistkonst som Bertha och Potter Palmer samlade på sig utgör idag basen till impressionistsamlingen hos The Art Institute of Chicago, som anses ha den främsta samlingen impressionistverk i världen, efter Musée D’Orsay i Paris.

Nedan, den magnifika mrs Potter i all sin glans.

axelAxel Rollbäck 

Läs mer om Axel här! 

Annan intressant läsning: 

Slösande adelsdamer och skrivande prinsessor 

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: