I år är det hundra år sedan första världskriget bröt ut; detta förskräckliga krig som dödade mer än nio miljoner människor och som förändrade Europa för alltid. En grupp som var otroligt viktig och som gjorde många heroiska insatser var sjukvårdspersonalen som tyvärr ofta tenderar att glömmas bort. Igår (lördag) visade dock SVT det första avsnittet av Det blodröda fältet, en miniserie i sex delar som utspelar sig på ett fältsjukhus i Frankrike. Med anledning av detta ska vi i dagens artikel titta närmare på de brittiska armésjuksköterskorna och de uniformer som vi fick se i gårdagens avsnitt.

två sjuksköterskorÄnda sedan 1861 har det i Storbritannien funnits sjuksköterskor som tjänstgjort i armén. Till en början var man kritisk till detta, osäker på om kvinnor verkligen hade på militärsjukhus att göra. Det visade sig dock att sjuksköterskorna var oerhört skickliga och de blev snabbt ”oersättliga”. I samband med andra boerkriget som utkämpades i Sydafrika mellan åren 1899-1902 blev dock brister i organisationen synliga och samma år som kriget slutade genomfördes en reformation av den brittiska militärsjukvården. Många av de sjuksköterskor som tidigare ingått i the Army Nursing Services kom nu att ingå i nyetablerade Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service, döpt efter drottning Alexandra som vid denna tid var beskyddare av militärsjukvården. Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service, förkortat QAIMNS, var ett elitförband av sjuksköterskor. Här fanns endast utrymme för de allra skickligaste och mest modiga. Samtliga sjuksköterskor var över tjugofem år gamla, ogifta och hade genomgått en treårig utbildning på ett godkänt sjukhus. Förutom att vara yrkesskickliga skulle de även ha en oklanderlig bakgrund. Av denna anledning bestod QAIMNS ofta av äventyrslystna kvinnor från medelklassen, döttrar till präster, köpmän och militärer.

De höga antagningskraven innebar dock en svårighet att rekrytera medlemmar och man var ständigt för få. Därför inrättades 1908 en reservkår bestående av 500 sjuksköterskor som i fredstid arbetade i Storbritannien, men som vid behov ryckte in och hjälpte QAIMNS vid militärsjukhusen förlagda utomlands. Under kriget växte denna kår och bestod tillslut av över 11000 sjuksköterskor. Det var tur, för vid första världskrigets utbrott 1914 fanns enbart 297 armésjuksköterskor anställda och i stort sett samtliga reserver blev inkallade. Behovet av skickliga sjuksköterskor var så stort att till och med de som gått i pension återvände till arbetet. Dessa övertog vanligtvis ansvaret för militärsjukhusen i England medan de yngre sjuksköterskorna skeppades utomlands och positionerades på fältsjukhusen vid fronten. Förutom armésjuksköterskorna och reserverna tjänstgjorde även civila sjuksköterskor och frivilliga under kriget

Precis som i de stridande förbanden fanns det inom QAIMNS och reserverna en hierarkisk struktur som kunde identifieras genom små olikheter i uniformen. Många tycker att uniformen påminner om en nunnas klädnad, och det finns faktiskt en orsak till detta. Patienterna på vanliga sjukhus var ofta gamla och svaga, men på militärsjukhus vårdades unga och starka män. Sjuksköterskorna skulle inte uppfattas som attraktiva kvinnor, utan enbart ses som vårdare. Nedan kommer jag att beröra de uniformer som vi igår fick se i Det blodröda fältet.

MatronThe Matron, föreståndarinnan för den allmänna vården vid ett sjukhus, bar en grå klänning i alpackatyg med röda ärmuppslag. Till detta bar hon en röd cape och en vit hätta. På högra sidan capen hade hon QAIMNS ovala märke i silver. I Det blodröda fältet heter föreståndarinnan Grace Carter och i hennes fall kan det tränade ögat upptäcka att BBC:s ”kostymavdelning” har gjort fel. I sin position som Matron borde Grace ha röda ärmuppslag, men de är dessvärre vita.

Grace kollega syster Margaret Quayle är en Nursing sister, en erfaren sjuksköterska med personalansvar. En Nursing sister bar en grå klänning med vita ärmuppslag, en röd cape och en vit hätta. Ovanför ärmuppslagen fanns två röda, en centimeter breda, ränder. På höger sida av capen hade hon, likt föreståndarinnan, QAIMNS ovala märke i silver. Det var ränderna och märket som skiljde en Nursing sisters uniform från den uniform som den underställda Staff nurse bar. I Margaret Quayles fall ska man lägga märke till det blåa och röda bandet som hon bär på vänster sida av capen. Detta märke visar att hon har blivit dekorerad med The Royal Red Cross, en utmärkelse för ”exceptional services in military nursing”. Utmärkelsen inrättades 1883 och i slutet av 1915 (året under vilket Det blodröda fältet utspelar sig) hade endast 288 kvinnor dekorerats. Det var med andra ord en mycket hedersam utmärkelse.

En annan av tv-seriens framträdande karaktärer, syster Joan Livesey, bär en uniform som skiljer sig från de andra två. Det beror på att hon är reserv och inte anställd av QAIMNS. I sin roll som Reserve Nursing Sister bär hon en grå klänning, en grå cape med röda kanter, vita ärmuppslag och en vit hätta. En Reserve Nursing Sister, bar likt sin motsvarighet i QAIMNS, även hon två röda ränder över respektive ärmuppslag. På höger sida av capen hade hon ett silvermärke med ett stort R (för Reserve).

Seriens tre egentliga huvudpersoner, Kitty, Flora och Rosalie, är tre unga frivilligflickor och en del av Voluntary Aid Detachments. Denna typ av flickor tillhörde ofta överklassen och hade sällan arbetat eller varit utanför hemmet. Deras utbildningar var korta och de fick ta sig an de lättare uppgifterna vid fältsjukhusen. En så kallad VAD bar ljusblå uniform, ett vitt förkläde med ett rött kors, på vänsterarmen en vit bindel med ett rött kors och på huvudet en hätta eller sjalett. Av de olika uniformer som förekom inom sjukvården under första världskriget var denna uniform den som förändrades flest gånger. Armésjuksköterskornas uniformer såg i stort sett likadana ut fram till andra världskriget. Det enda som egentligen förändrades var längden på kjolen.

EdithCavell

Edith Cavell

Det är osäkert hur många brittiska sjuksköterskor som egentligen dog i kriget, men det rör sig om flera hundra. Det mest uppmärksammade dödsfallet kom i form av sjuksköterskan Edith Cavell som arbetade för Röda korset i Belgien. Tillsammans med tre medhjälpare hjälpte hon brittiska soldater och värnpliktiga belgare att fly från det ockuperade Belgien till Nederländerna. Hon blev avslöjad och arresterad av tyskarna. Den 12 oktober 1915 avrättades hon. Enligt uppgifter ska hennes sista ord ha varit: ”Att vara patriot är inte tillräckligt. Jag får inte känna vare sig hat eller bitterhet mot någon.” Idag står Edith Cavell staty i London.

Jag såg Det blodröda fältet (The Crimson Field) när serien gick på BBC i våras och jag blev genast full av beundran för de modiga kvinnor som arbetade vid fronten och vid de hårt ansatta fältsjukhusen. Vilken nytta de gjorde! Det är nästan så att man fick lust att överge sin nuvarande karriär för att bli sjuksköterska och resa till krigsdrabbade länder med Läkare utan gränser.

Missade du första avsnittet kan du se det i SVTPlay. Nästa avsnitt sänds på lördag klockan 21.00 i SVT1. Skriv gärna en kommentar och berätta vad du tyckte om första avsnittet.

Erika Lindblomerikalindbom

Läs mer om Erika här! 

2 reaktioner på ”De blödande fältens kvinnliga hjältar

  1. sydjames skriver:

    Då har man lärt sig något nytt igen. Intressant.

  2. Då har jag något att se fram emot. Har inte hunnit se det än.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: