En av de konflikter som i stor grad har format Europa är Napoleonkrigen som pågick från 1790-talet* fram till 1815. Krigen utkämpades främst mellan Storbritannien och Frankrike, med understöd av andra europeiska länder genom olika koalitioner (Sverige kämpade t.ex. på Storbritanniens sida 1804-1809 samt 1812-1815, men på Frankrikes sida åren 1809-1812). Krigen skulle komma att sluta med Napoleons nederlag vid slaget i Waterloo 18 juni 1815, där en av nyckelpersonerna på den brittiska sidan var Arthur Wellesley, hertigen av Wellington.

Sir_Arthur_Wellesley,_1st_Duke_of_Wellington

Wellesley hade bland annat varit befälhavare vid konflikter i Indien innan han blev skickad till Portugal 1808 för att leda de brittiska trupperna i krigen mot Napoleon. Efter att ha vunnit mot fransmännen i slagen vid Roliça och Vimeiro ersattes Wellesley som befälhavare av Sir Harry Burrard och senare Sir Hew Dalrymple. Burrard och Dalrymple hade inte varit aktiva befälhavare på flera år och ingick förhandlingar med de franska styrkorna istället för att kräva en total kapitulation. Avtalet som Dalrymple skrev under tillät de besegrade franska trupperna att dra sig ut ur Portugal med all utrustning och personliga ägodelar, vilket orsakade ramaskri i hemlandet. Burrard, Dalrymple och Wellesley blev hemkallade till Storbritannien för att bli utfrågade vid en officiell utredning angående de generösa villkoren. Alla tre friades, men eftersom Wellesley enbart skrivit under vapenstilleståndet och inte själva kapitulationsvillkoren blev han strax återinsatt i tjänst medan Burrard och Dalrymple inte fick några fler poster och pensionerades.

Napoleon gick strax själv in i kriget på den iberiska halvön för att kväsa upproren där (stridigheterna skulle komma att utvecklas till det spanska frihetskriget) och under slaget vid Corunna dödades den nya brittiska befälhavaren John Moore i januari 1809. Wellesley skickades tillbaka till Portugal i april samma år och satte genast in en offensiv. Efter att ha säkrat Portugal gick Wellesley och hans män in i Spanien där de allierade sig med spanske general Cuesta, och nästa stora slag stod vid Talavera 27-28 juli 1809. Efter att ha lyckats mota tillbaka de franska trupperna vid tre tillfällen fick Wellesley upplysningar om att den franska armén marscherade söderut med 15 000 män för att stänga av britternas väg tillbaka in i Portugal och han lämnade därför sina 1500 sårade män med spanjorerna innan han gav sig av för att möta fransmännen. Efter att ha fått meddelande om att fransmännen var dubbelt så många som han först trott beordrade Wellesley sina män till reträtt och hann retirera till andra sidan portugisiska bergen innan franske general Soult och hans män kom dit. Wellesley upptäckte sedan att Cuesta hade övergett hans sårade män till fransmännen och dessutom inte ville hjälpa den brittiska armén med proviant och utrustning, vilket kom att skada relationerna i den brittisk-spanska alliansen.

Under 1810 och 1811 försvarade Wellesley och hans män Portugal medan de försökte inta viktiga positioner i Spanien. 1812 lyckades de inta Ciudad Rodrigo och Wellesley fortsatte direkt till fortet i Badajoz, som han intog efter en månads belägring. Efter att fransmännen gjort en felberäkning och positionerat sina män fel lyckades Wellesley frita Madrid, och försökte sedan inta det strategiskt viktiga fortet Burgos, men blev tvingad till reträtt. Fransmännen övergav Andalusien och slog samman Soults och Marmounts trupper, vilket gjorde att de blev överlägsna engelsmännen i antal soldater. Wellesley bestämde sig för att retirera in i Portugal, och Soult valde att inte attackera.

1813 inledde Wellesley en ny offensiv, som innebar stora segrar för britterna. Fransmännen övergav Madrid och Burgos, och vid slaget i Vitoria splittrade britterna kung Joseph Bonapartes armé. Han fortsatte att följa efter Soults armé när de tvingades att retirera in i Frankrike, och deras sista slag stod i Toulouse där Soult gick med på ett vapenstillestånd efter att ha hört nyheten om Napoleons abdikation.

Wellington_at_Waterloo_Hillingford

Wellington vid slaget vid Waterloo

Wellesley blev adlad efter sina insatser i Portugal och Spanien och hans arvingar har än idag titeln ”hertig av Wellington”. Hans största framgång skulle dock komma vid slaget vid Waterloo 1815. Napoleon hade flytt sin exil på Elba och återtagit makten över Frankrike, varpå Storbritannien, Nederländerna, Hannover, Nassau, Brunswick och Preussen ingick i den sjunde koalitionen för att besegra Napoleon en gång för alla. De allierade hade en styrka på 118 000 man mot Napoleons 72 000; Napoleon led stort nederlag med 51 000 döda, tillfångatagna och saknade medan motsvarande siffra för de allierade var 24 000 män. Napoleon blev återigen satt i exil, denna gång på ön Sankt Helena där han dog 1824.

Wellington blev med tiden en allt viktigare person inom Tory-partiet, och var Storbritanniens premiärminister under två perioder (1828-1830 samt 1834). Han var en av de mest framstående medlemmarna i the House of Lords fram till sin pension och behöll titel som Commander-in-Chief of the British Army fram till sin död 1852. Hans kropp fördes till London, där han fick en statsbegravning och begravdes bredvid Lord Nelson i St Paul’s Cathedral.

Wellesley (eller Wellington som han ofta kallas) är en av de mest färgstarka personerna i Storbritanniens historia, och har påverkat landet både genom sin färdighet som befälhavare och sin politik. Frågan är inte om historien sett annorlunda ut utan Wellesley, utan snarare hur annorlunda? Vad visste du om Wellesley sedan innan; hans tid som premiärminister eller enbart som befälhavaren vid slaget vid Waterloo? Skriv gärna och berätta i kommentarsfältet!

*Historikerna är oense om vad som bör räknas som startdatum för Napoleonkrigen. Medan somliga anger Napoleons maktövertagande 9 november 1799 som starten, menar andra att den egentliga krigsförklaringen kom 18 maj 1803 och att detta datum därför är det rätta. Andra hänvisar till att oroligheter förekom i Frankrike från 1792 och kallar därför perioden 1792-1815 för ”The Great French War”.

mählerLinnéa Mähler

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: