Söndagen den 26 januari 1947 var en sorgens dag i Sverige; arvprins Gustaf Adolf omkom i en flygolycka under en mellanlandning på Kastrup. Arvprinsen hade jagat vildsvin tillsammans med prins Bernhard av Nederländerna och var alltså på väg hem till Sverige när olyckan inträffade. Dödsolyckan förde upp frågan om monarkins vara och ickevarande på tapeten, där bland annat Tage Erlander ansåg det troligt att dödsfallet skulle kunna innebära slutet på den svenska monarkin. 1947 var Sveriges kronprins Gustaf Adolf (sedermera Gustaf VI Adolf) 65 år och arvprinsens son Carl Gustaf endast åtta månader gammal; skulle Gustaf Adolf dö innan Carl Gustaf blivit myndig skulle en förmyndare behöva utses, vilket ansågs otidsenligt. Lyckligtvis skulle Gustaf VI Adolf komma att leva ända till 1973 då sonsonen var 27 år gammal och någon situation med en eventuell förmyndare uppstod aldrig. Arvprinsens död skulle dock ändå komma att påverka Sveriges framtid avsevärt, och har på sitt sätt format landet till vad det är idag.

s-l1000Gustaf Adolf föddes den 22 april 1906 som första barn till dåvarande arvprins Gustaf Adolf och dennes maka prinsessan Margareta. Margareta var en engelsk prinsessa (barnbarn till drottning Victoria) och Gustaf Adolf och hans syskon blev därför tvåspråkiga. Margareta gick hastigt bort i blodförgiftning när Gustaf Adolf bara var 14 år gammal, och prinsen tog detta väldigt hårt. Han tog ett helt års uppehåll från sina studier vid Lundsberg, och ska under det året blivit mycket mer allvarlig och blyg. Prinsen hade det svårt i skolan, eftersom han likt andra i ätten Bernadotte led av dyslexi. Att vara ordblind på den tiden måste ha varit mycket svårt, eftersom ordblinda ansågs lata och dumma, vilket skulle åtgärdas med att ge eleven fler läxor. Gustaf Adolf visade sig dock ha talanger inom idrotten och tillhörde den svenska eliten i bland annat fäktning (både med sabel och värja) och fälttävlan. Han blev uttagen till det svenska ryttarlaget vid OS 1936 och var även en lysande skytt och skidåkare.

Gustaf Adolf utbildade sig till officer, och var noga med att han skulle göra sig förtjänt av sina befordringar. Han ville inte få en fin titel enbart för att han var kunglig, utan genomförde både officersutbildning och aspirantskola innan han fortsatte sin utbildning på ridskolan vid Strömsholm och därefter Krigshögskolan, där han steg i graderna till att bli kapten och ryttmästare vid Livregementet till häst. Trots sin dyslexi studerade han statskunskap, stadsrätt, språk och historia vid Uppsala universitet, och fortsatte sedan att studera ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Eftersom hans mor var en engelsk prinsessa var arvprinsen ofta i Storbritannien och det var under ett bröllop där som han 1931 träffade prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha. De 16 juni 1932 eklaterades deras trolovning och de gifte sig i oktober samma år. 1934 föddes deras första barn, prinsessan Margaretha, och därefter följde Birgitta, Désirée, Christina och så tillslut den efterlängtade prinsen Carl Gustaf. Familjen bodde på Haga slott, och de fyra prinsessorna skulle komma att ge upphov till uttrycket ”Prinsessorna på Haga”.

Gustaf Adolfs eftermäle har till stor del handlat om huruvida han hade nazistsympatier eller ej. Det finns bilder på arvprinsen när han skakar hand med Hitler, han blev inbjuden till jakt hos Hermann Göring, och dokument visar att prinsen skänkte pengar i Berlin till nazisternas årliga Vinterhjälpen, som senare hjälpte till att bekosta nazisternas krigsinsatser. Utöver det var hans svärfar, prinsessan Sibyllas far ex-hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha, aktiv medlem i nazistpartiet och satt i fängelse efter kriget på grund av det. Med dessa bevis som stöd menar många historiker idag att arvprinsen var klart pro-nazistisk, däribland Anna-Lena Lodenius. Andra, som Herman Lindqvist och journalisten Staffan Skott menar att bilderna som visar samröret med nazistiska ledare är tagna före kriget och att det finns vittnesmål som styrker att arvprinsens åsikter var helt motsatta nazismens. Bland annat har Görings styvson sagt att arvprinsen och Göring inte alls kom överens under jaktmötet, och efter hans död hölls en minnesandakt för honom på judiska församlingen i Stockholm. Även Expressen, som var tydligt anti-nazistisk, dementerade att arvprinsen skulle hyst sympati för nazismen. Gustaf Adolfs far var pro-brittisk och hans mor var engelsk, så det finns skäl att tro att han skulle delat deras åsikter i ämnet, snarare än sin svärfars.

2.png

Arvprinsen skakar hand med Hitler under ett besök i Berlin 1939.

Om Gustaf Adolf hade nazist-sympatier kommer vi nog aldrig riktigt att bli på det klara med, och ingen vet hur Sverige hade sett ut idag om han hade överlevt kraschen. Hans bröder Sigvard och Carl Johan blev av med sina prinstitlar när de gifte sig med kvinnor av folket, och det var det som ledde till att prins Bertil inte gifte sig med sin Lilian förrän 1976; Bertil var tvungen att ”vara reserv” eftersom kronprins Carl Gustaf var den enda arvingen. Om Gustaf Adolf hade överlevt hade Bertil kunnat gifta sig med Lilian tidigare och fått chansen att skaffa barn, även om det inneburit att han avsagt sig sin prinstitel. Frågan är också vad som hade hänt Carl Gustaf och Silvia om hans far hade levt och blivit kung. Hade Carl Gustaf fått gifta sig med Silvia och ändå behålla sin kronprinstitel, eller hade han varit tvungen att gifta sig med någon annan kunglighet? Hade successionsordningen ändrats efter Victorias födelse eller hade vi idag haft kronprins Carl Philip? Vad tror du? Spekulera gärna i kommentarsfältet nedan!

Linnea Mähler

10 reaktioner på ”Arvprinsen som aldrig fick ärva

 1. Göran skriver:

  Jag är säker på att hela kungahuset (tillsammans med övriga eliten i Sverige) var nazister. Man började sympatisera med de allierade när krigslyckan vände.

  1. Stina Odlinder Haubo skriver:

   Gustaf V möjligen, vars då avlidna gemål Victoria var tyska, liksom prinsessan Sibylla.
   Gustaf (VI) Adolf var dock gift med engelskor, Margareta och Louise. Den senares bror Louis Mountbatten var ett högt befäl inom de allierades styrkor. Så nog fanns det flera i den svenska kungafamiljen som var pro-brittiska redan från början.

  2. Magnus Brynjer skriver:

   Det stämmer definitivt inte! Dåvarande Kronprins Gustaf Adolf – sedermera Gustaf VI Adolf – och hans andra hustru, dåvarande kronprinsessan Louise, var inga nazister och hade dina sympatier i Storbritannien. Samma sak gällde Prins Wilhelm – Gustaf VI Adolfs yngre bror och målarpenseln. Prins Eugen! Ej heller Gustaf V :s bror prins Carl och dennes hustru prinsessan Ingeborg var pronazi – tvärtom! Deras dotter Märta fick lämna Norge under den tyska ockupationen och svärsonen Leopold III fick ju se sitt land, Belgien, blev också invaderat och ockuperat av Tyskland! — Trist att prinsessan Sibyllas far, den tidigare hertigen Carl Eduard av Sachsen-Coburg- Gotha, blev nazist! Han dömdes efter kriget men var då sjuk. —Att påstå att hels eliten i Sverige var nazistiskg anstucken stämmer inte! Varken Ernst Wigfors eller Tage Erlander hade några dylika sympatier! De försök att bilda ett svenskt nazistparti på 1940- talet misslyckades totalt! Däremot fanns det en del sympatisörer till Tyskland men det räcker inte för att göra gällande att de var nazister!

 2. Janne B skriver:

  Läsvärd artikel och intressant diskussion. Personligen tror jag inte att samhället hade sett annorlunda ut om Gustaf Adolf blivit kung. Bertil hade nog avsagt sig sin prinstitel för att gifta sig med Lilian Craig, men kungen hade nog fått gifta sig med Silvia. Successionsordningen hade utan tvekan ändrats även den. Kungahuset representerar gamla traditioner men för att det ska överleva måste de anpassa sig. Vad tror du (Linnéa)? Skulle va intressant att få läsa dina åsikter. //Janne

  1. Linnéa skriver:

   Jag tror själv att successionsordningen defintivt skulle ha ändrats i vilket fall, men jag är inte helt hundra på om Carl Gustaf hade fått gifta sig med Silvia. Gustaf Adolf delade förmodligen sin fars bro-brittiska syn under andra världskriget, och därför är jag benägen att tro att han även skulle varit lika konservativ i frågan om att en tronarvinge ska gifta sig med andra kungligheter. Samtidigt finns möjligheten att han skulle ha ändrat uppfattning efter att ha fått reda på om Carl Gustaf och Silivias förhållande. Jag är dock helt säker på att Gustaf Adolf inte var nazist-sympatisör utan var pro-brittisk.

   1. Lars Lundström (Mählerättling) skriver:

    Nazism, Fascism och Extremism var och är trasproletariatets revolution och diktatur. Det farliga och korrupta trasproletariat under den ärligt arbetande arbetarklassen och som Karl Marx varnade för. Det är föga troligt att dessa uppkomlingar var respekterade av kungligheter och överklass. Att Sibyllas pappa blev nazist hade med mycket speciella omständigheter att göra efter att han förlorat allt och även han var förraktad av övriga kungligheter för detta.

    När det gäller Silvia så har även hon kungliga anor på sin moders sida (Toledo). Även hon är blodssläkt med Europas kungahus.

   2. Björn T. Hückel skriver:

    Prinsessan Christina har för ett par år sedan berättat i en tv-intervju på senare tid fått reda på, att Haga Slott höll sig med ”Völkischer Beobachter”. Men det är inte nödvändigtvis ett tecken på, att Arvprinsen eller Kungahuset var speciellt pro-nazistiska.
    Sverige livnärde sig både under och efter andra världskriget på livslögnen att man var strikt neutral.
    Detta innebar i praktiken att man hängde flaggan efter vinden. Så länge Tyskland var på vinnarsidan sympatiserade man med Tyskland och ändrade helt sonika den inställningen, när det gick bakåt med det stortyska riket.
    I praktiken var Sverige skiträdd för Tyskland, speciellt efter att Danmark och Norge blivit okkuperade. Det gick ju t. o. m. så långt, att Sverige vägrade norske Kungen att komma in i Sverige. Istället valde Sverige, att tillåta ca. 2 miljoner transiteringar av tyska soldater till Norge över svensk mark. Det gick t. o. m. så långt, att SJ skrev avtal med Deutsche Reichsbahn om antalet toa-rullar och mängden dricksvatten som de tyska tågen skulle förses med så fort tägen ankom på svensk mark.
    Men det är även sant, att sympatin för stortyska riket inom den svenska officerskåren var stor. Bl. a. beroende på, att den svenska Försvarsmakten ända fram till 1938 skickade ut ett hundratal oficerare till tyska Reichswehr på hospitationer som kunde vara upp till tre månader. Dessa officerare kom som regel tilbaka till Sverige och skrev lyriska rapporter om förhållandena på Reichswehr. Man berömde i stort sett allt från kosthållningen till de praktiska uniformerna, från materiel till logistik.
    Sen hade Sverige ju stora ekonomiska intressen i Tyskland. Bara här i Hamburg fanns ca. 50 svenska bolag representerade bl. a. med egen tillverkning, t. ex. AB Separator (Alfa Laval), Stora Kopparberg, Åkerlund och Rausing. Tyskland var den största kunden för svensk malm. När Sverige efter ockupationen av Danmark och Norge tvingades att begränsa malmexporterna till Tyskland löste man frågan på ett smidigt sätt, genom att räkna in exportkvoterna för de av Tyskland ockuperade länderna i den reducerade tyska kvoten. Så länge Sverige exporterade malm till Großdeutsches Reich, minskades exporterna inte med ett nanogram!
    Så mycket för svenska anknytniungarna till Nazityskland.

 3. sydjames skriver:

  Intressant och läsvärt. Mina kungliga funderingar är det lite begränsade så min tankar och spekulationer får anstå. /SJ

 4. sydjames skriver:

  Slarvade med både meningsbyggnad och stavning ser jag. Sorry!/SJ

 5. Rickard Nyberg skriver:

  Vi vet väl inte riktigt vad Arvprinsen ansåg om kvinnlig tronföljd. Han fick ju 4 döttrar innan han i grevens tid fick sin son så man kan väl anta att han måste ha tänkt på frågan mer än en gång… Att Prinsessan Sibylla var starkt för kvinnlig tronföljd vet vi genom en senare tidningsintervju där hon sade bl.a att ”varför skulle inte kvinnor kunna göra detta lika bra som män för?”

  Jag tror att Prins Bertil och Lilian skulle ha gift sig tidigare och blivit Greve och Grevinna Bernadotte af Wisborg. När det gäller Silvia så tror jag nog ändå att det hade gått igenom. Nu talar vi 70-talet och då hade det hänt saker i det svenska samhället sedan det strikta 30 och 40-talet. Vi vet att Prins Gustaf Adolf och systern Prinsessan/Drottning Ingrid var väldigt nära varandra. Han var även god vän med Kronprins/Kung Olav av Norge. Både Ingrid och Olav stöttade Silvia tidigt. Kanske mycket tack vare att deras egna barn och arvtagare gift sig icke-kungligt på 60-talet (även om det satt långt inne för Harald och Sonja). Även Prins Bertil och Greve Carl Johan var positiva direkt.

  Det jag ser som mest intressant är precis som ni skriver om de påstådda nazistsympatierna som omger honom än idag. Och vad detta skulle ha lett till i de starka vänstervindar som blåste i Sverige på 60 och 70-talet. Hade Gustaf Adolf (likt Leopold III av Belgien) blivit tvungen att abdikera eller avstå tronen till förmån för sin son pga detta ?

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: