Gustav III:s retreat i Hagaparken, kronan bland Fredrik Magnus Pipers engelska parker. Konungens paviljong är en höjdpunkt i gustaviansk inredningskonst.

Redan som nybliven konung sökte sig Gustav III till den vackra naturen vid den avlånga sjön Brunnsviken utanför Stockholm. Han var mycket förtjust i dess omgivningar och hade som ambition att skapa ett sammanhängande bälte av engelska parker runt sjön. Tillsammans med sina nära vänner köpte han upp stora landområden och ett antal parker växte sakta fram; Hagaparken, Pipers Park och Bellevueparken. Gustav hade även stora planer för själva sjön. Han menade att det alltid skulle ligga flera kungliga fartyg och guppa på vattnet. Två av dessa, lustbåtarna Delfinen och Galten som båda påminde om gondoler i formen, tillverkades vid Karlskronavarvet 1785 eller 1786 under överseende av amiralen Fredrik Henrik af Chapman.

File:Lyckans tempel 1790.jpg

Ambitionen var att Brunnsvik skulle se ut på detta sätt. Kungens död 1792 satte stopp för planerna.

Som en fond ner mot vattnet ritade arkitekten Olof Tempelman Gustav III:s paviljong, eller ”Hagas lilla slott” som konungen själv kallade det. Paviljongen uppfördes i Hagaparken under åren 1787 – 1792, och är ett lysande exempel på den gustavianska nyantiken. Paviljongen består av en kubistisk mittbyggnad varifrån det sträcker sig två flyglar åt varje håll. Denna typ av byggnadsstil återkommer ständigt i det sena 1700-talets och det tidiga 1800-talets herrgårdsarkitektur. Avsikten med att bygga på detta sätt var att man skulle kunna träda in i paviljongen från flera håll, på liknande sätt som i kungens sommarmatsal i det spaljeformade Ekotemplet på en kulle en kort bit därifrån. Genom stora fönsterdörrar på paviljongens östra sida kommer man direkt in i paviljongens tre viktigaste rum; Stora salongen, Lilla matsalen och Spegelsalongen.

Spegelsalongen

Matsalen är en ljus stensal med kolonnkakelugn och klassisk ornamentik målad i gråa nyanser. Stora salen är tyngre, med förgyllning, spis i porfyr och pompejanskt färgrika väggmålningar med motiv som kretsar kring Apollo som var kung Gustavs antika förebild. I mittbyggnades inre del ligger ett antal rum av mer privat karaktär, en sängkammare i blått siden med Gustav III:s sängalkov och Alexander Roslins målning av den franske 1500-talskungen Henrik VI. Den eleganta Divanen en våning upp var Gustav III:s först iordningställda rum och ett av de första i landet med benämning efter den turkiska, långsträckta soffa som vid denna tid blev en modemöbel i Europas fina hus. Rummet var ett av kungens favoriter och det hände att han ett par gånger höll konselj i det.

Under 1840-talet genomgick paviljongen ett antal stora förändringar. Paviljongen ommöblerades, den mjukt gula fasaden färgades ljusröd och sandstenskolonnerna på husets gavlar byttes ut mot pelare i italiensk marmor. Matsalen fick färgrika pompejanska målningar på både väggar och tak av den tyske målaren H.C. Hagedorn som även utförde väggmålningar åt kungafamiljen på det då kungliga slottet Stjernsund i Närke.

På 1910-talet väckte man frågan om att inrätta en museum över Gustav III i paviljongen och det resulterade slutligen i ett omfattande restaureringsarbete under åren 1937 – 1945 under ledning av arkitekten Ragnar Hjortj, chef för Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå, och konsthistoriken Carl David Moselius. Man spårade upp de av Gustav III:s möbler som sålts under 1840-talet och med hjälp av originalritningar lyckades man återställa stora delar av slottet – till och med Lilla matsalens ursprungliga dekor. Man valde dock att behålla de italienska marmorpelarna vid gavlarna.

File:Gustav III paviljong maj 2010.jpg

Paviljongen är idag ett av elva kungliga slott och är öppet för besökare under sommarmånaderna. Mer information om öppettider med mera hittar du här.

lindblomErika Lindblom

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: