Till skillnad från många av de andra händelser som ägde rum under tsarfamiljens två sista år i livet så har ingen betvivlat att tsarens abdikation ägde rum. De senaste åren har dock historiker börjat tvivla på att det som ska ha ägt rum i den kejserliga tågvagnen den 15 mars 1917 faktiskt ägde rum. Abdikationen (dokumentet), som bär tsarens handskrift, ska istället ha förfalskats av de fiender som önskade ett snabbt slut på tsar Nikolai II:s härskande.

Det är genom uppgifter av de som var inblandade i denna händelse som vi på ett ungefär kan återberätta vad som historiskt sett ska ha hänt. Efter ett flera timmars långt grubblande ska Nikolai slutligen ha gått med på att abdikera både för sin egen och sin sons räkning och lämnat över tronen till sin yngre bror Micheal Alexandrovich. Efter att han fattat detta beslut ska han ha vägrat att skriva på det manifestet som lagts fram som förslag av Kerenskys regering utan istället krävt att få skriva ett eget. Han ska ha försvunnit för några minuter och sedan kommit tillbaka med ett maskinskrivet manifest underskrivet med blyerts. På dokumentet fanns även Greve Fredricks underskrift.

Här stöter vi på det första frågetecknet. Vem skrev manifestet? Nikolai själv, gamle Greve Fredricks som var till åren kommen eller en sekreterare med skrivmaskin som satt gömd i vagnen bredvid? Det är underligt att varken Kerenskys regering eller bolsjevikerna presenterade denna ”sekreterare” för att bevisa dokumentets autencitet för allmänheten.

En annan faktor som får många historiker att höja på ögonbrynen är det faktum att tsar Nikolai skrev under dokumentet med en blyerspenna. Under sina 23 år vid makten signerade han samtliga dokument med bläck. Borde han inte signerat även detta dokument med bläck? Det var, trots allt, ett mycket viktigt papper.

Nikolai II bekräftade heller aldrig att denna händelse verkligen hade ägt rum. Han nämnde den varken i brev eller i sin dagbok i vilken han utförligt och noggrant alltid redovisade för sina dagar.

Något som även det är underligt är att varken Kerensky eller bolsjevikerna arrangerade att en nytt manifest skrev under framför kameran som ett bevis för att händelsen faktikt ägt rum och att tsarens gått med på att abdikera. Varför gjorde man inte detta? Borde inte detta varit det mest effektiva sättet att skaffa sig befolkningens förtroende på? Var det helt enkelt så att man visste att tsar Nikolai II av Ryssland skulle ha vägrat och aldrig skrivit på ett sådant dokument?

Låt oss nu säga att manifestet var förfalskat: hur kommer det sig då att Nikolai fann sig i sin roll? Kanske utsattes han för utpressning av konspiratörer, fruktade han för sin familjs säkerhet, förlorade han sin självkontroll eller var han övertygad om att allt skulle återgå till det normala när det visade sig att dokumenten var falska?

Det finns många olika faktorer som talar för att abdikationen aldrig ägde rum. I denna text har jag inte nämnt de alla – det finns många fler. Förra månaden hölls det en konferens i Moskva angående detta ämne. Många av de närvarande var övertygade om att Nikolai aldrig skrev under manifestet. Vad tror du?

Erika Lindblom

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: